Christos
Starokatolická farní obec Brno

Farnost Brno v datech (1945 - 1989)


1945
 • Ing. Vladimír Geisler jmenován administrátorem v Brně a jeho kooperátorem ustanoven František Stolička
 • bohoslužby se konají v paviloně SVU Aleš na Žerotínově náměstí
1946
 • v rámci odsunu německého obyvatelstva odchází takřka celá starokatolická obec; brněnskou starokatolickou obec v té době tvoří cca. 20 Čechů
 • 29.6.1946 zemřel biskup Paschek (do roku 1968 byla církev bez biskupa)
1950
 • Václav J. Ráb správcem biskupství a zároveň i administrátorem brněnské farnosti; lektorem obce Jan Heger (do roku 1953)
1954
 • Jan Heger farářem starokatolické farní obce Brno; pomocný duchovní V. Geisler
1954-1967
 • Jan Heger hospodářským správcem biskupství určený státem
 • k demolici určena kaple v pavilonu SVU Aleš - starokatolíci na delší čas bez bohoslužebných prostor
1968-1969
 • 22.6.1968 biskupem zvolen Augustin Podolák; vysvěcen v Utrechtu 15.12.1968
 • díky uvolnění politického tlaku hojná účast faráře Hegera a starokatolických věřících na ekumenických akcích
1971
 • biskup Podolák nezákonně zbaven úřadu synodní radou a na jeho místo je zvolen brněnský farář Jan Heger s titulem generální vikář
1978
 • 20.2.1978 zemřel Jan Heger
 • 3.9.1978 kněžské svěcení Konráda Sluze pro duchovní službu v Brně biskupem Majewským z Varšavy
 • k bohoslužbám využívají starokatolíci bývalý refektář minoritského kláštera
 • správcem biskupství zvolen Rudolf Trousil
1981
 • 8.6.1981 zemřel Konrád Sluz
1982
 • brněnským duchovním Augustin Bačinský
 • správcem biskupství zvolen Miloš J. Pulec
1986
 • odchod Augustina Bačinského do pravoslavné církve
 • správou farnosti pověřen podjáhen Jiří Pořízka
1989
 • obec administruje Karel Zeh

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!