Christos
Starokatolická farní obec Brno

Farnost Brno v datech (1989 - )


1990
 • starokatolické církve se ujímá opět biskup Augustin Podolák
 • brněnská obec spravována z Prahy; administraci obce zajišťuje Dušan Hejbal
1991
 • Augustin Bačinský se vrátil jako brněnský farář do starokatolické církve
1992
 • přechodně používají starokatolíci k bohoslužbám kapli v jezuitském kostele
1993
 • starokatolíci získávají do užívání kapli na nádvoří bývalého technického muzea na Orlí ulici (v užívání až do roku 2000)
1994-1995
 • brněnská farnost administrována z Prahy, farář Bačinský na studiu ve Švýcarsku
1997
 • odchod Bačinského na Slovensko; brněnská farnost administrována ze Šumperka farářem Pavlem Cepkem
1998
 • brněnská farnost administrována z Prahy knězem Zdeňkem Dobřichovským
1999-2003
 • administrace se ujímá Jan Vodák
 • pro bohoslužby je používána místnost Centra pro rodinu v areálu býv. technického muzea
2003
 • administrováním brněnské starokatolické obce je pověřen Rostislav Toman

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!