Christos
Starokatolická farní obec Brno

Prohlášení IBK k situaci ve Starokatolické církvi na Slovensku (2004)

Biskupská konference přerušuje vztahy k dosavadnímu správci biskupství Starokatolické církve na Slovensku

Poté co vyšlu najevo, že se dosavadní správce biskupství Starokatolické církve na Slovensku, Augustin Bačinský, dne 8. 2. 2004 v Portugalsku nechal vysvětil na biskupa vagantním biskupem jménem Antonio Raposo, distancovala se Mezinárodní starokatolická biskupská konference (IBK) od pana Bačinského a přerušila s ním všechny styky.

IBK uznala Starokatolickou církev na Slovensku v roce 2000 za samostatnou církev Utrechtské unie. Protože však tato církev nebyla ještě dostatečně upevněna, stanovila biskupská konference pro její další vývoj podle vypracovaných směrnic lhůtu do roku 2006, během které synodou zvolený biskup neměl být ještě vysvěcen. V tomto mezidobí plnil úlohy správce biskupství. Církvi byl k podpoře a k zastávání specificky biskupských úkolů jako např. kněžská svěcení ustanoven delegát biskupské konference. Tento úkol plnil Bernhard Heitz, biskup Starokatolické církve v Rakousku.
Jak je nyní známo, nechal se pan Augustin Bačinský dne 8. února v Portugalsku vysvětit na biskupa vagantním biskupem jménem Antonio Raposo. Tak došlo k obejití celé IBK a nerespektování jejího statutu, jakož i ekleziologických zásad v něm obsažených.
Pan Bačinský tím ztratil vůči IBK a své vlastní církvi, jakož i ekumeně a veřejnosti, jakoukoliv věrohodnost a způsobil Starokatolické církvi velkou škodu. Z tohoto důvodu se IBK s veškerou rozhodností od pana Bačinského distancovala a okamžitě s ním přerušila všechny styky. Starokatolická církev na Slovensku stojí teď před rozhodnutím, zda se bude od pana Bačinského distancovat a zformuje se znovu tak, aby nadále šla svou cestou starokatolické tradice Utrechtské unie, nebo aby se společně s panem Bačinským dostala do stoprocentní izolace a stala se sektou. Jak toto rozhodnutí dopadne, ukáže brzká budoucnost.

Amersfoort a Bern, 14. 2. 2004.

ThLic. Maja Weyermannová
pověřenkyně pro informace Mezinárodní starokatolické biskupské konference

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!