Christos
Starokatolická farní obec Brno

Aktuality


Bohoslužby brněnských starokatolíků

Nedělní euchristické bohoslužby slavíme v 10 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Brně - Bohunicích (ulice Rolnická, kaplička mezi panelovými domy).
25.12. V pondělí 25. prosince v 10 hod společně oslavíme při bohoslužbě Hod Boží vánoční. Další eucharistická bohoslužba pak bude 31. prosince v 10 hod.
24.12. Upozornění: v neděli 24. prosince nebude v kapličce bohoslužba brněnských starokatolíků.
10.12. V neděli 10. 12. bude bohoslužbě předsedat a biřmovat bratra Stana biskup Starokatolické církve v ČR Pavel B. Stránský.
3.12. Na první neděli v adventní době nezapomeňte vzít svoje adventní věnce k požehnání při bohoslužbě.
Farní účet Číslo farního účtu pro zasílání příspěvků a darů 4315058379/0800

Archiv aktualit

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!