Christos
Starokatolická farní obec Brno

Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou.

Ž 92,5

Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.

2J 1,12

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!