Christos
Starokatolická farní obec Brno

Odkazy

Starokatolické církve Utrechtské Unie (UU)

Utrechtská unie starokatolických církví http://www.utrechter-union.org/
Starokatolická církev v Nizozemí http://www.okkn.nl/
Katolické biskupství starokatolíků v Německu http://www.alt-katholisch.de/
Kristokatolická církev Švýcarska http://www.christkath.ch/
Starokatolická církev v Rakousku http://www.altkatholiken.at/
Starokatolická církev v ČR http://www.starokatolici.cz/
Polskokatolická církev http://www.polskokatolicki.pl/
Starokatolická misie ve Francii http://www.vieux-catholique-alsace.com/
Starokatolická církev v Itálii http://www.veterocattolici.it/

Starokatolické farní a filiální obce v ČR - vlastní www stránky

Brno http://www.starokatolici-brno.org/
Jablonec nad Nisou http://www.starokatolici-jablonec.cz/
Praha http://praha.starokatolici.cz/
Praha (anglikáni) http://www.anglican.cz/
Tábor http://www.starokatolici-tabor.wz.cz/
Varnsdorf http://www.starokatolicivdf.com
Zlín http://www.starokatolici-zlin.ic.cz

Starokatolické semináře a vysoké školy

ČR (SkC teologie na HTF UK) http://www.htf.cuni.cz/item/studijni-obory?page=4
Švýcarsko http://www.theol.unibe.ch/
Německo http://www.ak-seminar.de/
Nizozemí http://www.okkn.nl/?b=494
Polsko http://www.chat.edu.pl/

Starokatolická diakonie

Communio (ČR) http://www.communio.cz
Partner Sein (Švýcarsko) http://users.south-tyrolean.net/altkatholiken/partnersein/

Starokatolické řeholní domy

Ökumenisch-Franziskanische Bruderschaft (Františkáni) http://www.franziskushof.de/
Ökumenische Zisterzienserkongregation (Cisterciáci) http://abtei-st-severin.de/

Církve s plným svátostným společenstvím s církvemi UU

Anglikánské společenství http://www.anglicancommunion.org/
Nezávislá církev Filipín http://ifi.ph/IFIstart.htm
Starokatolická církev Mariavitů (Polsko) http://www.mariawita.pl/
Lusitánská církev (Portugalsko) http://www.igreja-lusitana.org/
Španělská reformovaná episkopální církev

Ekumenické organizace

Světová rada církví http://www.wcc-coe.org/
Konference evropských církví http://www.cec-kek.org/
Ekumenická rada v ČR http://www.ekumenickarada.cz/
Ekumenická akademie http://www.ekumakad.cz/

Ekuména v Brně

Bratrská jednota baptistů http://www.volny.cz/bjb.brno/
Církev bratrská http://www.cb-betanie.cz/cs
Církev československá husitská http://www.ccshbrno.cz/
Českobratrská církev evangelická http://brno1.evangnet.cz/
Evangelická církev metodistická http://www.volny.cz/ecm.brno/
Pravoslavná církev http://www.pravoslavbrno.cz/
Římskokatolická církev http://www.biskupstvi.cz/

Různé

Duchovní služba AČR http://www.kaplani.army.cz/
Český rozhlas - sekce Náboženství http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi
Časopis Getsemany http://www.getsemany.cz/
Christnet http://christnet.cz/
Coena - evangelická liturgická iniciativa http://coena.edunix.cz/
Centrum pro studium demokracie a kultury http://www.cdk.cz/
Společnost pro církevní právo http://spcp.prf.cuni.cz/
Dům Bible České biblické společnosti http://www.dumbible.cz/store/
Blog Pavla Starého a jeho rodinky :-) http://starik.bloguje.cz/
Stránky Lojzy Sassmanna http://sassmann.webnode.cz/

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!