Christos
Starokatolická farní obec Brno
Vladislava Vaněčková
předsedkyně farní rady
Rostislav Toman
administrátor
Jiří Dobrovolný
zapisovatel, kontrolor
Hana Tomanová
účetní

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!