Christos
Starokatolická farní obec Brno

Knihovna textů

knihovna

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat různé texty od starokatolických autorů, případně od jiných autorů, kteří se zabývají ve svých pracích starokatolickým hnutím nebo okruhy blízkými současným starokatolickým zájmům.

Upozorňujeme, že texty zde uveřejněné nereprezentují vždy stanovisko Starokatolické církve v ČR (platí - do jisté míry - nauková autonomie jednotlivých starokatolických církví); cílem je spíše seznámit širší veřejnost s vývojem starokatolické teologie u nás i ve světě.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!