Christos
Starokatolická farní obec Brno

Život se svátostmi

Na jednoduchou otázku - jednoduchá odpověď. Stačí říci ANO ...

Křest a biřmování

Krest

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
Sk 2,38


 • vyznáváte Ježíše Krista jako svého Pána?
 • chcete zažít znovuzrození skrze křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého?
 • chcete přijmout dary Ducha svatého?
 • chcete se stát plnoprávným členem církevní obce?

Pak přijďte mezi nás ...

Více o křtu zde... a o biřmování zde ...

Eucharistie

Eucharistie

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů."
Mt 26,26-28


 • jste pokřtění?
 • chcete zažívat společenství Pánova stolu?
 • toužíte přijímat s ostatními Tělo a Krev Páně?

Pak přijďte mezi nás ...

Více o eucharistii zde...

Manželství

Manzelstvi

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
Gn 2,24


 • milujete se?
 • chcete si vzájemně udělit svátost manželství a slíbit si před Bohem lásku?
 • chcete, aby vaší společnou cestu životem doprovázelo požehnání církve?

Pak přijďte mezi nás ...

Více o manželství zde...

Pomazání nemocných

Pomazani nemocnych

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ní m modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
Jk 5,14


 • jste nemocní na těle nebo na duchu?
 • chcete zažít uzdravující sílu modlitby?

Pak se ozvěte a my vás navštívíme ...

Více o pomazání nemocných zde...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!